Recupeldienst

Bij aankoop van een nieuw elektr(on)isch toestel betaalt u een recyclagebijdrage. Dit bedrag financiert de toekomstige inzameling en recyclage van het gekochte toestel.

In de loop van de tijd verouderen apparaten en worden ze onbruikbaar. Het komt er dus op aan om zich ervan te ontdoen op een ecologisch verantwoorde manier.

Afhankelijk van de staat van het apparaat zijn verschillende oplossingen mogelijk:

  • Het toestel is herbruikbaar. Overhandig het aan een kringloopcentrum. Na een opknapbeurt wordt het toestel dan tweedehands verkocht aan een verminderde prijs.
  • Indien het toestel niet meer werkt, breng het dan naar een containerpark.
  • Bij aankoop van een gelijkaardig nieuw toestel kan u het oude toestel ook aan de winkelier overhandigen.

De apparaten worden gesorteerd in 4 fracties:

  • Grote huishoudelijke apparaten
  • Koel- en diepvriesapparaten
  • Kleine toestellen en informatica toestellen
  • TV- en computerschermen

De apparaten worden op een ecologische manier ontmanteld. Gedepollueerd en gerecycleerd in gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

De gerecycleerde materialen (ferrometalen, non-ferrometalen, plastics en glas) worden gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen.

Logo recupel